EVLERDE VE MUTFAKLARDA KULLANILAN BAZI EŞYALAR

    1930'larda Gördesliler arasında mükemmel bir ahenk ve uyum vardı. Bütün Gördesliler birbirlerine akraba gibi gelir giderler, teklifsiz olarak yemekler yenirdi. O yıllarda Gördes mutfaklarında bakır kap kacak ile topraktan yapılmış siyah güveçler kullanılırdı. Her türlü bakır kap mutlaka kalaylanarak kullanılırdı. Güveçte pişen yemekler daha lezzetli olurdu. Evlerde bu günkü gibi çeşmeler yoktu. Ancak 8-10 evde çeşme vardı. El yıkamak için ibrik ve leğen kullanılırdı. Leğenin üstünde delikli bir kapağı vardı. Evin babası elini "ibrik"ten dökülen su ile yıkar, atık sular leğende toplanırdı. evlerde su olmadığında kâfi miktarda testi, kova ve su tenekeleri bulunurdu. "Hayat" ya da "sundurma" altında bütün kış yetecek miktarda büyük turşu küpü bulunurdu. Mahalli Gördes ağzında bunlara "Gürbe" denirdi.

Şimdi Gördes evlerinde kullanılan bazı ev aygıtlarını tanıtalım:

1.Hamur teknesi: 120 santim uzunluğunda içi oyulmuş, üst tarafı alt tarafına göre daha geniş, "V" şeklinde yekpare çam ağacından yapılmış, içinde ekmek hamurunun yoğrulduğu ev aygıtıdır.

2. Çamaşır teknesi: Hamur teknesi şeklinde ve büyüklüğünde olup, çamaşır yıkamak için kullanılırdı.

3. Kazanlar: Büyüklüklerine göre isimlendirilirdi. Kazan iki kulplu olup, en büyüğüdür. Harana orta; tencere ise en küçüğüdür.

4. Minet: Hamuru fırına götürmek için kullanılan, bölmelere ayrılmış ekmek teknesine benzeyen tahtadan yapılmış aygıttır.

5. Iskaran: Hamur kesmeye ve tencereyi kazımaya yarayan, yassı kare şeklinde, saplı metal ev aygıtıdır.

6. Saç: Yufka ve bükme pişirmede kullanılır.

7. Tahta kaşık ve kepçeler

8. Havan ve Havaneli: Sarımsak ya da baharat dövmede kullanılır.

9. Kahve değirmeni: Evde kavrulan kahveyi öğütmede kullanılır.

10. Bakır Sini ve Tepsiler: Sini büyük, kenarları bazen kıvrık, tepsi ise küçük olup, kenarları diktir.

11. Tahta sofralar: Çok sayıda kişinin bir arada üzerinde yemek yiyebildikleri, altında 15-20 cm. ayakları olan yuvarlak tahta masalardır.

12. Saç ayağı: Üç ayaklı, üçgen şeklinde, ateşin üzerine konan kaynatılacak ya da pişirilecek kapların üzerine konduğu demir aygıttır.

13. Kasnak: Sofra altına konan 12-15 cm. eninde yuvarlak, içi boş tahtadır.

14. Oklava ve Yastaç: Hamur açmada kullanılan yuvarlak, ince ve uzun bir sopa ile yassı geniş tahta aygıt.

15. İlistir: Makarna suyunu süzmek ya da buna benzer işlerde kullanılan metal bir aygıttır.

<-- GERİ ANA SAYFA İLERİ -->