ESKİ GÖRDESTE NÜFUS

    Gördes'teki Türk ve Rum nüfusu ile ilgili rakamlar Osmanlının son dönemlerinde yoktur. Ancak bir makalede, 1835 ve 1842 yıllarına ait bilgiler mevcuttur. Verilen bu rakamlar vergi ve askerlik konuları sebebiyle tespit edilmiş olup, sadece erkek nüfusu bildirmektedir (A-15)

                                     Yıl                        Nüfus                            Nüfus

Gördes                       1835                        Türk: 5878                   Rum: 255

                                       1842                          Türk: 5950                  Rum: 304

Kayacık                          1835                        Türk: 1878                   Rum: 68

                                       1842                         Türk: 1987                     Rum: 43

Akhisar                        1842                          Türk: 2383                 Rum: 1162

    Şemsettin Sami'nin 1889-1898 tarihleri arasında yazdığı 6 ciltlik "Kâmusu'l A'lâm" adlı ansiklopedik sözlükte, merkez nüfusun 565'ı Rum, 3440'ı Türk olmak üzere 4000 olarak verilmektedir. Bu kaynakta Gördes'le ilgili bilgiler aynen şöyledir (A-16):

"Aydın vilâyetinin Saruhan sancağında ve Magnisa'nın (Manisa) 87 kilometre şimal şarkında olarak, Kumçayı üzerinde ve 555 metre irtifada vaki kaza merkezi, bir kasaba merkezi olup, 565'ı Rum ve küsuru (kalanı) Müselman (Müslüman) olmak üzere, 4000 ahalisi, 3 camii, 1 kilisesi, 1 rüştiye mektebi, 84 dükkan ve mağazası, 2 hamamı, 3 hanı ve 10 çeşmesi, bir çok halı ve seccade destgâhı (tezgahı) vardır. Pek meşhur ve makbul olan halısı senede 52. 000 metre kareden ziyade imal olunur. Kasaba pek meyilli bir mevkide müesses olup, ekseri haneleri çamurla sıvanmış olduğundan, manzarası pek hüzün vericidir.

Gördes kasabası Borlu nahiyesiyle beraber 135 kariyeden (köyden) mürekkeptir. Ahalisi 31144 kişi olup, yalnız 625'ı Rum ve küsuru kâmilen müslim ve cümlesi Lisan-ı Türkî ile konuşur. Arazisi dağlık olup, münbit yerler de vardır. Başlıca mahsulâtı zahire ile kuru üzüm, çeşitli meyve ve sebzeden ibaret olup, zeytinleri ikinci derecededir. "

1949'a kadar yapılmış son 4 nüfus sayımında Gördes merkezindeki nüfus değişmeleri şöyledir (A-1)

1935 3175

1940 3079

1945 3095

Köyleri ile birlikteki nüfusu;

1927 22600

1935 25736

1940 26583

1945 27667

<-- GERİ ANA SAYFA İLERİ -->